Når du skal bygge en mur af mursten og cement kan de som udgangspunkt virke simpelt, men det kan vise sig at være en udfordring, hvis ikke man har prøvet at arbejde med materialerne før.

Anskaf de rigtige materialer

Når du skal bygge eller vælte en mur i dit hjem, er det altafgørende, at du har de rigtige materialer og det rigtige værktøj til formålet. Husk at være opmærksom på at vælge en mursten af god kvalitet, så den er stærk og holdbar. En mursten er lavet af brændt ler og formen er typisk retvinklet. Oftest placerer man mursten forskudt af hinanden med cement som såkaldt bindemiddel. Cement består af kalk og ler, som brændes i en cementovn og derefter knuses til det færdige produkt.

I dag er det mere og mere populært, at rive mure ned i hjemmet. Mange familier vil gerne have større og mere luftige rum.

Vær opmærksom på om muren er bærende

Det kan være meget fristende blot at gå i gang med nedrivningen når man får en idé om at ville have større og mere funktionelle rum. Det er bare yderst vigtigt, at man før man vælter vægge og mure undersøger om det er et bærende element i hjemmet. Hvis du fjerner en bærende eller stabiliserende væg i dit hjem, så risikerer du alvorlige skader. Skaderne er ikke nødvendigvis nogen der viser sig med det samme, men når konstruktionen i dit hus udsættes for yderligere belastninger, ved eksempelvis større og længerevarende uvejr kan det i den grad gå galt. I værste fald er der mulighed for at dit hus kan styrte sammen eller pådrage sig sætningskader. Det er yderst vigtigt, at man er opmærksom på ikke at svække husets konstruktion.

Hvordan undgår du skader

Det kræver rigtig grundig forberedelse, når du skal vælte en væg eller en mur i dit hjem. Det er ikke altid åbenlyst, om elementet er bærende eller ej, så vær opmærksom. Du bør få en ekspert til at vurdere den valgte vægs funktion, ved hjælp af byggetegninger. Er der så tale om et bærende eller stabiliserende element er det yderligere nødvendigt, at få undersøgt om det rent faktisk kan lade sig gøre at vælte hele muren. Får du godkendt at kunne vælte den valgte mur er det nødvendigt, at du har materialer, som har til formål at understøtte bygningsdele der ligger ovenover væggen. Sørg for at benytte soldater til understøtning under nedrivningen.

Når hele muren er væk, vil man typisk erstatte den med en solid stålbjælke.

Hent hjælp ved eventuel tvivl

Er der noget du er i tvivl om, når du skal bygge eller vælte en mur i dit hjem, bør du altid tage dine forholdsregler og kontakte en ekspert, der kan guide dig gennem processen, så du ikke skader eller foringer værdien af dit hjem. Der kan dukke uforudsete ting frem i processen, hvor du kan få brug for hjælp. Det er vigtigt at være sikker på at gøre tingene rigtigt i første omgang, så det ikke skal gøres om igen.

Previous articleSådan påvirker stress dig
Next articleByg dit næste projekt uden tegning