Att din hälsa och livsstil påverkar risken att drabbas av en hjärt- lungsjukdom är känt sedan länge. Men vad kan du göra för att få fler friska år?